Page 10

Sommaire

prénoms kabyles filles

prénoms kabyles filles

 

Prénoms kabyles filles
Nadia
Nadya
Najat
Nefza
Nelia
Nelissya
Nelya
Neyla
Nina
Nora
Nora
Nouja
Nouva
Nuja
Numa
Numidia
Nundina
Nundja
Onessa
Oudda
Ouminet
Ouna
Ounifa
Ourdia
Ourika
Ourtaghir
Ourtedus
Ousila
Oussa
Ouza
Ouzia
Ouzna
Ouzna
Ouzza
Qayda