Page 17

Sommaire

prénoms kabyles filles

 

Prénoms kabyles filles
Timan
Timane
Timena
Timilas
Tinga
Tinhinane
Tinifsane
Tintamella
Tiska
Tissila
Tizdig
Tiziri
Tla
Tlayetmas
Tlayetmas
Tlaytmas
Toudert
Toufrar
Tougga
Toumer
Toumert
Tounsia
Tuda
Tufinet
Tufulla
Tugga
Tuka
Tula
Tumadir
Watila
Wedira
Wesina
Wigelden
Wiza
Wnissa